Zapisy do klasy pierwszej 2019/2020

1. Rodzice uczniów, którzy po raz pierwszy mają zamiar zapisać swoje dziecko do Szkoły Podstawowej w Konarzewie proszeni są o wypełnienie karty zgłoszenia dziecka, która jest do pobrania w sekretariacie szkoły lub tutaj


2. Oprócz wniosku należy w dniu zapisu dostarczyć:

- dokument tożsamości rodzica do wglądu  

- skrócony akt urodzenia dziecka,

- kartę zapisu dziecka do świetlicy, deklarację udziału w lekcjach religii lub etyki,  formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku - do pobrania w sekretariacie lub tutaj: świetlica, deklaracja, klauzula

- nr PESEL dziecka


Zapisy odbywać się będą w sekretariacie szkoły w dniach

od 1 marca do 31 marca 2019 r. w godz. 700 – 1500

1 marca o godz. 17.00 zapraszamy Dzieci i Rodziców do szkoły na drzwi otwarte!

 

 

 

Additional information