Monitoring smogu

W szkole przed feriami zainstalowano czujnik smogu. Mierzy on zawartość pyłów PM 2,5 oraz PM 10 w powietrzu w otoczeniu szkoły.

Od 20.02.19r. na monitorze w korytarzu czerwonego budynku szkoły, nad salą nr 5 wyświetlają się kolorowe buźki. Czerwona oznacza, że wartości zanieczyszczeń są przekroczone, żółta, że wartości są wysokie, ale jeszcze mieszczą się w granicach normy, a zielona, że powietrze jest czyste. Urządzenie mierzy również temperaturę na zewnątrz, wilgotność  powietrza i ciśnienie. Dodatkowo można z domu śledzić pomiary zanieczyszczeń powietrza w okolicy szkoły wchodząc tutaj .

 

 

Additional information