Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego 2018/2019

Dziękujemy wszystkim kandydatom za chęć pracy na rzecz szkoły. Osoby, które zostały wybrane w tym roku przez 121 głosujących to: Karolina Heigelmann, Antonina Ingarowicz, Bartosz Kaczmarek, Bartosz Rowiński, Michalina Wojtasz. Gratulacje!

Additional information