Lista uczniów przyjętych do klas pierwszych

Lista uczniów przyjętych do klas pierwszych znajduje w sekretariacie szkoły.

 

 

Additional information